தமிழ் ஜோதிடம்

குரு பிரகஸ்பதி

குருவின் யந்திரம் (சக்கரம்) 
10512
1197
6138
குருவின் மந்திரம் 
தேவா நாஞ்ச ரி(ரீ)ணாஞ்ச
குரும் காஞ்சந ஸ்ந்(நி)பம்
புத்திதம் த்ரிலோகேஸம்
தம் நமாமி ப்ருஹஸ்பதிம்
     மன்மத வருட ராசி பலன்கள்          

எண் கணித ஜோதிடம் தமிழில் 

Free Tamil Marriage Match Calculator திருமண பொருத்தம்

Vastu Shastra in Tamil வாஸ்து சாஸ்திரம்

Astrology.com provides free daily horoscopes, online 
Details about daily horoscope, monthly horoscope, weekly horoscope, numerologyhoroscope, birthday horoscope, Josiyam, Rasi Palan, stars, Rasi palan 2015 -2016 Astrology