திருமண நட்சத்திர பொருத்தம் - ஆண்களுக்கு

திருமண நட்சத்திர பொருத்தம் - ஆண்களுக்கு                                                        Back

திருமண பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? என்பது சோதிடக்காரர்களுக்கு மட்டுமே தெரிந்த விடயம் என்று எல்லோரும் நினைத்திருக்கிறோம். ஆனால் திருமணத்திற்கு பொருத்தம் பார்ப்பது எளிது. கீழ்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஆண்களின் ராசிகளுக்கு எந்த ராசி பொருத்தம் என்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனை பார்த்து நீங்களே பொருத்தம் பார்க்கலாம்.இந்த திருமணப் பொருத்தம் பொதுவானது என்பதையும் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறோம். 
வ.எண்
ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு
பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள்
1.அஸ்வனிபரணி, மிருகசீரிஷம், புனர்பூசம், பூரம்
2.பரணிரோகிணி, சுவாதி, உத்திராடம் 2, 3, 4, திருவோணம், அஸ்வனி
3.கார்த்திகை 1 ம் பாதம்சித்திரை 3, 4, அவிட்டம் 1, 2
4.கார்த்திகை 2, 3, 4 ம் பாதங்கள்அஸ்தம், சித்திரை 1, 2, கேட்டை, அவிட்டம் 3, 4
5.ரோகிணிமிருகசீரிஷம் 1, 2, உத்திரம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி
6.மிருகசீரிஷம் 1, 2 ம் பாதங்கள்புனர்பூசம் 4, அஸ்தம், பூரட்டாதி, ரேவதி, ரோகிணி
7.மிருகசீரிஷம் 3, 4 ம் பாதங்கள்திருவாதிரை, புனர்பூசம், அஸ்தம், சுவாதி, பூரட்டாதி 4, ரேவதி
8.திருவாதிரைபூசம், உத்திராடம் 1, உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம் 3, 4
9.புனர்பூசம் 1, 2, 3 ம் பாதங்கள்பூசம், சுவாதி, பூராடம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி
10.புனர்பூசம் 4 ம் பாதம்பூசம், அனுஷம், பரணி, ரோகிணி
11.பூசம்உத்திரம், அஸ்வனி, புனர்பூசம் 4
12.ஆயில்யம்அஸ்தம், அனுஷம், பூசம்
13.மகம்சித்திரை, அவிட்டம் 3, 4
14.பூரம்உத்திரம், அஸ்தம், சுவாதி, உத்திராடம் 1, திருவோணம்
15.உத்திரம் 1 ம் பாதம்பூராடம், ரோகிணி, மிருகசீரிஷம், பூரம்
16.உத்திரம் 2, 3, 4 ம் பாதங்கள்பூராடம், திருவோணம், ரேவதி
17.அஸ்தம்உத்திராடம், உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம் 3, 4
18.சித்திரை 1, 2 ம் பாதங்கள்விசாகம் 4, திருவோணம், ஆயில்யம்
19.சித்திரை 3, 4 ம் பாதங்கள்விசாகம், திருவோணம், சதயம், ஆயில்யம்
20.சுவாதிஅனுஷம், பூரட்டாதி 1, 2, 3, புனர்பூசம் 4, பூசம்
21.விசாகம் 1, 2, 3 ம் பாதங்கள்சதயம், ஆயில்யம்
22.விசாகம் 4 ம் பாதம்சதயம்
23.அனுஷம்உத்திராடம் 2, 3, 4, பூரட்டாதி, ரேவதி, உத்திரம்
24.கேட்டைதிருவோணம், அனுஷம்
25.மூலம்அவிட்டம், கார்த்திகை 1, மிருகசீரிஷம் 3, 4
26.பூராடம்உத்திராடம், திருவோணம், அஸ்வனி, திருவாதிரை, சுவாதி, உத்திரம் 2-3-4, அஸ்தம்
27.உத்திராடம் 1 ம் பாதம்பரணி, மிருகசீரிஷம் 3, 4, அஸ்தம், பூராடம்
28.உத்திராடம் 2, 3, 4 ம் பாதங்கள்பரணி, மிருகசீரிஷம் 1, 2
29.திருவோணம்உத்திரட்டாதி, அஸ்வனி, மிருகசீரிஷம் 1, 2, அனுஷம்
30.அவிட்டம் 1, 2 ம் பாதங்கள்புனர்பூசம் 4, ஆயில்யம், சுவாதி, விசாகம், திருவோணம்
31.அவிட்டம் 3, 4 ம் பாதங்கள்சதயம், புனர்பூசம் 1, 2, 3, விசாகம் 4
32.சதயம்கார்த்திகை, மிருகசீரிஷம், மகம், விசாகம் 4, அனுஷம், அவிட்டம் 3, 4
33.பூரட்டாதி 1, 2, 3 ம் பாதங்கள்உத்திரட்டாதி, ரோகிணி, பூரம், அனுஷம், பூராடம்
34.பூரட்டாதி 4 ம் பாதம்உத்திரட்டாதி, பூராடம், திருவோணம், ரோகிணி, பூசம்
35.உத்திரட்டாதிரேவதி, புனர்பூசம், உத்திரம் 2, 3, 4, உத்திராடம், பூரட்டாதி 4
36.ரேவதிபரணி, பூசம், அஸ்தம், பூராடம், உத்திரட்டாதி